Viktigt att veta

Godkänt av livsmedelsverket. Anläggning 774.


Allt viltkött skall i princip, veterinärbesiktas i godkänt viltslakteri. Undantag gäller för egen konsumtion.

Inköpsprislista för vilt, dagspris gäller.


Slaktvikten rapporteras till dig per sms/mail. Betalning sker 30-60 dagar efter godkänd besiktning.

För besiktningen krävs att:
Alla röda organ och huvud skall medfölja viltkroppen (gärna utan trofé), alternativt ett besiktnings intyg utfärdat av en godkänd viltbesiktare, dock skall huvudet alltid medfölja djuret. Djurkroppen slutbesiktas och godkänns av besiktningsveterinär från livsmedelsverket. Vildsvin skall alltid mellangärde medfölja.

Om du som viltbesiktigare är minsta tveksam så skicka med organen så besiktningsveterinären kan avgöra om djuret bär på någon sjukdom.

Alla djur ska levereras oflådda och sotade med alla röda organ. Öppna bukhålan minimalt och skär upp mellangärdet, alla djur skall sotas! Häng upp djuret och organen så blodet kan rinna av. Skölj ur med rent vatten. Tänk på livsmedelshygien använd skyddshandskar.

När du levererar djuret skall du hänga upp djuret och hänga ”de röda organen” utanpå djurkroppen.

Skär bort nedsmutsade delar och skölj ur med rent vatten. Leverera snarast till slakteri.

Sjukdomar i viltkött
Det har på senare tid uppmärksammats bl.a. från SLU att förekomsten av sjukdomar i viltkött är större än vad vi tidigare trott.
Sjukdomarna sprids framförallt genom mage, tarm och genom fekala föroreningar. Men även djur med lungsjukdomar har påträffats.
Det är därför av stor vikt att stor noggrannhet iakttages vid urtagning och sotning av viltkroppen.